Sankcje na Rosję – jak wpłyną na polski biznes?
Lokalizacja:
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
Polska, Online
Piątek, 11.03.2022, 11:00
Piątek, 11.03.2022, 12:00
Pobierz nagranie webinaru
+48
Sankcje nakładane na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie mają wpływ nie tylko na rosyjską gospodarkę i Rosjan, ale także przedsiębiorców z Polski posiadających relacje biznesowe z tym rynkiem. Jakie następstwa mogą mieć już obowiązujące restrykcje na firmy i czy można zminimalizować ich negatywny wpływ na biznes?
Sankcje, które są nakładane na Rosję przez Unię Europejską, USA i inne państwa, instytucje oraz międzynarodowe koncerny już zaczynają przynosić efekty. Kurs rubla drastycznie spada, władze wprowadzają restrykcje dotyczące wyprzedawania aktywów przez cudzoziemców, możliwe są wahania cen surowców.


Jednakże rosyjska gospodarka nie działa w próżni. Wielu przedsiębiorców europejskich, w tym polskich, utrzymuje stosunki biznesowe z Rosją, a handel między UE i Rosją przed rosyjską inwazją na Ukrainę utrzymywał się na wysokim poziomie. Z dużym prawdopodobieństwem sankcje odbiją się więc także na rodzimym biznesie.
Aby pobrać bezpłatne nagranie z webinaru, należy wyrazić zgodę marketingową
i zarejestrować się.

Czy i w jakim zakresie sankcje nakładane na Rosję dotkną polskie przedsiębiorstwa?

W jakim zakresie sankcje są wiążące dla biznesu? Czy obligują przedsiębiorców do konkretnych zachowań?

Jakie są konsekwencje ewentualnego niepodporządkowania się sankcjom?

Czy i jakie środki zaradcze mogą zostać wdrożone by zminimalizować ewentualny negatywny wpływ restrykcji na polskie firmy gospodarkę?

Agenda webinaru:
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru, podczas którego poruszyliśmy najważniejsze kwestie związane z możliwym wpływem restrykcji na przedsiębiorców z Polski. 
Prelegent:
Piotr Dudek
Dyrektor Działu Nowych Technologii, Defence
& Aerospace, TGC Corporate Lawyers
Masz pytania dotyczące sankcji? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.
Organizatorem wydarzenia jest TGC Rogozik Kancelaria Prawnicza Sp. k., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. Dowiedz się więcej: www.tgc.eu